#ការចូលហ៊ុនរកស៊ី

Articles by Tag ការចូលហ៊ុនរកស៊ី

អ្នក​ជំនាញ៖ ការ​ចូល​ហ៊ុន​រកស៊ី​​ជាមួយ​គ្នា​មិន​ខុស​ពី​ការ​រើស​ប្តី​ប្រពន្ធ​នោះ​ទេ!

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
ការ​ជ្រើសរើស​មនុស្ស​មក​ចូល​ហ៊ុន​រក​ស៊ីជាមួយ​គ្នា គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ស្រួល​ប៉ុន្មាន​នោះ​ទេ ពីព្រោះ វា​ទាមទារ​នូវ​ចំណេះដឹង​និង​ភាព​ប៉ិន​ប្រសប់​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​មើល​មនុស្ស។ ប្រសិន​បើ​ជ្រើសរើស​ភាគ​ហ៊ុនិក​ (ដៃគូ​ភាគហ៊ុន)​ខុស នោះ​ដំណើរការ​​ក្រុមហ៊ុន​​នឹង​បរាជ័យ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​ប្រាក់​ចំណូល​និង​ពេល​វេលា​យ៉ាង​ច្រើន។