#សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី

រាជរដ្ឋាភិបាល មិនអាចកំណត់ថ្លៃទំនិញលើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ប៉ុន្តែនឹងធ្វើឱ្យទីធ្លាប្រកួតប្រជែង បានស្មើភាពគ្នា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកជំនួញនៅក្នុងវិស័យឯកជន ស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឱ្យពិនិត្យមើលលើការកំណត់អប្បបរិមាលើតម្លៃទំនិញ ព្រោះការលក់ចេញមានតម្លៃទាបពេកជាហេតុធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស នៅការដ្ឋានមួយចំនួនបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់។ ក៏ប៉ុន្ដែ ការកំណត់ថ្លៃទំនិញលើសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនេះ ត្រូវបានមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គូសបញ្ជាក់ថានឹងពុំអាចអនុវត្តបានឡើយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី ហើយទីផ្សារនេះ ក៏មិនមានការធានាថ្លៃណាមួយនោះដែរ។