#សង្វៀនប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាប់ផ្តើមជាថ្មី

Articles by Tag សង្វៀនប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាប់ផ្តើមជាថ្មី

សង្វៀនប្រជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាប់ផ្តើមជាថ្មី ក្រោយលោកស្រី Liz Trussប្រកាសលាលែង

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
លោកស្រី Liz Truss បានលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីកាន់តំណែងនេះបានរយៈពេល៤៤ថ្ងៃ ដែលជាការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ខ្លីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេស។ ការលាលែងនេះ ក៏បានបើកទ្វារសម្រាប់ការជែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសឡើងវិញផងដែរ។