#វិស័យស្រូវ អង្ករ

Articles by Tag វិស័យស្រូវ អង្ករ

អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករនៅវៀតណាម អាចទទួលកម្ចីពីធនាគារ ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារកណ្ដាលវៀតណាម (SBV) បានចេញសារាចរណ៍ណែនាំឱ្យបណ្ដាធនាគារពាណិជ្ជជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាជួយឱ្យប្រជាជនវៀតណាម ក៏ដូចជាអាជីវកម្មនានា ដែលផលិត និងជួញដូរស្រូវ អង្ករ ទទួលបានប្រាក់កម្ចីទាន់ពេលវេលាជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះ ឬអត្រាការប្រាក់ទាបជាងធម្មតាដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ។