#ពាណិជ្ជកម្ម

Articles by Tag ពាណិជ្ជកម្ម

ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុបង្ហាញពីកំណើនល្អនៅដើមឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ការនាំចេញនាំចូលទំនិញនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅរយៈពេល២ខែដំបូងដើមឆ្នាំ២០២៤នេះ ដោយសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជិត ៦៣០លានដុល្លារ កើនឡើងជាង ៣៨% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ អ្នកជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាការកើនឡើងនៃធុរកិច្ចនាំចេញនាំចូលនេះ គឺដោយសារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗមកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅទីនោះជាបន្តបន្ទាប់។