#ធនាគារអាស៊ាន

Articles by Tag ធនាគារអាស៊ាន

តើភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅអាម៉េរិក កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់វិស័យធនាគារនៅអាស៊ាន?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បណ្ដាធនាគារនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហានានា ដែលបង្កឡើងដោយភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាម៉េរិក ស្របពេលដែលភស្តុតាងបង្ហាញពីកម្រិតអតិផរណាជាប់គាំងកំពុងបង្ខំឱ្យធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសនេះមិនព្រមបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ ដែលបានដាក់សម្ពាធលើអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅអាម៉េរិក កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់វិស័យធនាគារនៅអាស៊ាន?