#ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

Articles by Tag ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ហេតុអ្វីគួរវិនិយោគដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាមួយធនាគារអេស៊ីលីដា?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការវិនិយោគដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងធនាគារ គឺជាការវិនិយោគមួយបែបដែលមានសុវត្ថិភាព ដោយមិនបារម្ភខ្លាចបាត់បង់សាច់ប្រាក់ ឬខាតបង់ដូចការវិនិយោគផ្សេងទៀតនោះឡើយ។ ក្រៅតែពីការសម្លឹងមើលទៅលើអត្រាប្រាក់ខ្ពស់ហើយនោះ ការវិនិយោគដាក់ប្រាក់បញ្ញើ លោកអ្នកក៏ត្រូវសម្លឹងមើលលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អផងដែរ។ ធនាគារអេស៊ីលីដា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជខ្មែរ ដ៏ធំជាងគេមួយ ដែលបានផ្ដល់នូវអត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ខ្ពស់រហូតដល់ ៩,១០% សម្រាប់ប្រាក់រៀល និង៧,៥៥% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារ។