#គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by Tag គំនិតអាជីវកម្ម

ស្ថាបនិកស៊ីអ៊ីអូ ម៉ាស្ទឺរក្លឹប ផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រ៥ចំណុច សម្រាប់ម្ចាស់អាជីកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្នុងបរិបទដែលជំងឺកូវីដ-១៩ ពិតជាបានធ្វើមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ចំពោះអាជីវកម្ម មានម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះបានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារ និងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាក ដើម្បីបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏មានម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះ ក៏កំពុងតែទទួលបានផល និងប្រាក់ចំណេញជាច្រើនពីវិបត្តិនេះផងដែរ។