#គន្លឹះជោគជ័យ

Articles by Tag គន្លឹះជោគជ័យ

"បើ​ចង់​មាន​ការងារ​ល្អ ត្រូវ​ប្រឹងប្រែង​រៀន​ជំនាញ​៥​យ៉ាង!" តើ​ជា​ជំនាញ​អ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការងារល្អ​និង​ប្រាក់​ចំណូល​ខ្ពស់ គឺ​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​របស់​យុវជន​គ្រប់​គ្នា ប៉ុន្តែ សំណួរ​ដែល​តែង​ចោទ​ឡើង​នោះ តើ​យុវជន​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ឈោង​ចាប់​ការងារ​ទាំង​នោះ​បាន​ដែរ ឬ​ទេ?