#ការធ្វើដំណើរ

Articles by Tag ការធ្វើដំណើរ

តើអ្នកដំណើរជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចដាក់ចេញសេចក្ដីសម្រេចមួយ ស្ដីអំពី នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដានៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ទាំងជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេស ដែលបានធ្វើដំណើរចូលមកម្ពុជាបានគឺតម្រូវឲ្យចត្តាឡីស័ក ចន្លោះពី ៣ថ្ងៃ ទៅ ៧ថ្ងៃ។ ដោយឡែក អ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំង គឺត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ។ នេះបើយោងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ។