#បុគ្កលជោគជ័យ

Articles by Tag បុគ្កលជោគជ័យ

លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ៖ ខ្ញុំមិនយកមនុស្សចេះពេក មកធ្វើការជាមួយខ្ញុំនោះទេ!

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ការជ្រើសរើសមនុស្សមកធ្វើការងារជាមួយ គឺពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ សម្រាប់ លោក ឌិន សុមេធារិទ្ធ នាយកប្រតិបត្តិសណ្ឋាគារ Frangipani Villa ដែលជាយីហោសណ្ឋាគារដ៏ល្បីមួយដែរនៅកម្ពុជា បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍​ខ្លីដល់សារព័ត៌មាន ខេមបូណូមីស ថា លោកមិនជ្រើសរើសមនុស្សចេះពេកមកធ្វើការជាមួយលោកឡើយ។