#អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ

Articles by Tag អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ

ប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វ អះអាងថា អ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅតែជួបបញ្ហា និងហាក់អស់ជំនឿក្នុងការពង្រីកការចិញ្ចឹម

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា បានវាយតម្លៃថា ទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការនាំចូលបំណែកសាច់បង្កកជាប្រភេទគ្រឿងក្នុងពីប្រទេសផ្សេងៗមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណជិត៤ខែមកនេះបានជំរុញឱ្យតម្លៃជ្រូករស់នៅកម្ពុជា រើបឡើងវិញបន្តិចមែនក្តី ប៉ុន្តែអ្នកចិញ្ចឹមនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹម និងហាក់អស់ជំនឿចិត្តក្នុងការពង្រីកកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរ ដ្បិតថា តម្លៃជ្រូករស់នៅតែមិនអាចលក់ចេញបានក្នុងតម្លៃលើសពី១ម៉ឺនរៀលក្នុង១គីឡូក្រាម។