#អ្នកជំនាញជំរុញឱ្យវិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃ

Articles by Tag អ្នកជំនាញជំរុញឱ្យវិនិយោគរោងចក្រកែច្នៃ

អ្នកជំនាញជំរុញឱ្យវិនិយោគិនបង្កើនការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសរោងចក្រកែច្នៃ

ដោយ​ ខន ណារី
ទោះបីជា វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា កាន់តែបង្ហាញសក្ដានុពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង នៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្ដី ប៉ុន្ដែ វិស័យនេះ នៅតែមានបញ្ហាខ្វះខាតលើការកែច្នៃដើម្បីនាំចេញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេស។