#សហគ្រិនភាព​

Articles by Tag សហគ្រិនភាព​

អាមេរិក​ជួយ ១០លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រ​សហគ្រិន​ស្ត្រីវ័យ​ក្មេង​នៅ​កម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សហរដ្ឋ​អាមេរិក តាមរយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់​ខ្លួនហៅកាត់ថា USAID បាន​ប្រកាស​ចាប់​ផ្ដើម​គម្រោង​គាំទ្រ​សហគ្រិន​ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង​​កម្ពុជា ក្នុង​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ១០លានដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល​ ៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ​២០១៨ ដល់ឆ្នាំ​២០២៣។