#សមាគមធនាគារ

Articles by Tag សមាគមធនាគារ

សមាគមធនាគារ ក្រើនរំលឹកឱ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ.បោកតាមរយៈសេវាកម្ចីអនឡាញ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគេហទំព័របោកបញ្ឆោតមួយចំនួន ដែលបន្លំជាគ្រឹះស្ថានធនាគារផ្តល់«សេវាកម្ចីអនឡាញ»។ ការក្រើនរលឹកនេះធ្វើឡើងក្រោយក្រុមការងារប្រឆាំងការឆបោកនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាកត់សម្គាល់ឃើញថា ថ្មីៗនេះមានគេហទំព័របោកបញ្ឆោតមួយចំនួនបានបន្លំជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ ឬហរិញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្លែងក្លាយទាក់ទងទៅនឹង«សេវាកម្ចីអនឡាញ»តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក។