#វិធានការ​ឧបត្ថម្ភ​ធន​ដល់​អាណាព្យាបាល​សិស្សានុសិស្

Articles by Tag វិធានការ​ឧបត្ថម្ភ​ធន​ដល់​អាណាព្យាបាល​សិស្សានុសិស្

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃគ្រោងអនុម័តថវិកាជាង ៦៥០លានដុល្លារ ជួយសិស្សសាលាអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ-១៩

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងអប់រំរបស់ថៃ កំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់កញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជាង៦៥០លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជាការឧបត្ថម្ភធនដល់ការចំណាយសិក្សារបស់សិស្ស នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់បឋមសិក្សា និងការសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាណាព្យាបាលសិស្ស ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយការិយាល័យព័ត៌មានជាតិរបស់ថៃ។