#វិនិយោគ

Articles by Tag វិនិយោគ

ថ្នាក់ដឹកនាំ CDC ចង់ឃើញក្រុមហ៊ុន និងវិនិយោគិនអាម៉េរិកមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើន

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ពីជំហរថា កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តស្មើគ្នាដល់បណ្ដាអ្នកវិនិយោគគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់។ ជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាចង់ឃើញក្រុមហ៊ុន និងវិនិយោគិនរបស់សហរដ្ឋអាម៉េមកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាឱ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត។